Politik og samfund · Anmeldelser

Ulrik Kjær og Carsten Lê Madsen: De sidste sande amatører

En hyldest til det lokale demokrati – og dets politikere Der er ingen tvivl om, at forfatterne brænder for det kommunale selvstyre. For dem er det helt åbenlyst, at der på visse områder er behov for lokalkendskab og lokal politisk afvejning af forskellige behov – og det er lige så åbenlyst for dem, at den… Continue reading Ulrik Kjær og Carsten Lê Madsen: De sidste sande amatører

Politik og samfund · Anmeldelser

Niels Ploug (red): Social arv og social ulighed, 2. udg.

Små skridt på stedet i kampen for lighed Der findes næppe noget parti, kommune eller forvaltning, der ikke arbejder med negativ social arv på en eller anden måde. Og der findes næppe mennesker, som ikke mener, at alle børn og unge principielt bør have de samme muligheder for et godt og tilfredsstillende liv i dagens… Continue reading Niels Ploug (red): Social arv og social ulighed, 2. udg.

Anmeldelser · Politik og samfund

Kieran Walshe: Regulating Healthcare

Hvordan regulerer vi reguleringen? Alle er optaget af at gøre produktionen af offentlige velfærdsgoder så effektiv som mulig. Det skal være billigt og kvaliteten skal være i top, så langt er alle enige, men hvordan sikrer vi rent faktisk, at det kommer til at ske? Hvad er egentlig den bedste måde at sikre kvalitet i… Continue reading Kieran Walshe: Regulating Healthcare

Anmeldelser · Politik og samfund

Caroline Howard Grøn, Hanne Foss Hansen og Mads Bøge Kristiansen (red): Offentlig styring. Forandringer i krisetider

Grundbog i styring Styring fylder meget i debatten om den offentlige sektor – og med god grund. Det er jo et grundlæggende demokratisk princip, at politikerne bestemmer, hvordan den offentlige sektor skal fungere, og hvilke ydelser den skal stille rådighed for borgerne. Det princip kan de fleste være enige om, men det betyder ikke, at… Continue reading Caroline Howard Grøn, Hanne Foss Hansen og Mads Bøge Kristiansen (red): Offentlig styring. Forandringer i krisetider

Anmeldelser · Politik og samfund

Arthur Koestler: Yogien og kommissæren

Essays giver stadig noget at tænke over Koestlers liv er en rejse gennem Europas historie i første halvdel af det tyvende århundrede. Født i Ungarn flygtede han til Tyskland, hvor han blev overbevist kommunist. Da det blev livsfarligt gik turen videre til Sovjetunionen, hvor Moskvaprocessernes vanvid overbeviste ham om, at han nok var socialist, men… Continue reading Arthur Koestler: Yogien og kommissæren

Anmeldelser · Politik og samfund

Pia Søltoft: Kunsten at vælge sig selv

Nye veje til det personlige lederskab Kierkegaard er hot. Coaching er hot. Erhvervsrelevant forskning er hot. Så hvad er mere naturligt end at slå de tre ting sammen og introducere Kierkegaard som coach til den moderne (erhvervs)leder? Det er for så vidt, hvad Pia Søltoft forsøger i Kunsten at vælge sig selv. Det kunne nemt… Continue reading Pia Søltoft: Kunsten at vælge sig selv