Anmeldelser · Politik og samfund

Lee Bolman og Terrence Deal: Reframing Organizations

Flere perspektiver på organisationer og ledelse Det kræver ikke mange timer i selskab med en grundbog i ledelse, før man må konstatere, at feltet er komplekst. Teorierne har udviklet sig over flere generationer af forskere, og som Leon Lerborg konstaterede i sin bog om styringsparadigmer, så er nogle af tilgangene gensidigt udelukkende. Alligevel fortsætter de… Læs mere Lee Bolman og Terrence Deal: Reframing Organizations

Anmeldelser · Politik og samfund

Eva og John Gulløv: Opvækst i provinsen. Om dem, der bliver, og dem, der rejser

Undersøgelse af mobilitetsimperativet i den danske provins Mange yderkommuner befinder sig i et ”damned if you, damned if you don’t” dilemma i forhold til uddannelse. Hvis børn og unge ikke klarer sig godt i skolesystemet og får en kompetencegivende uddannelse, er der stor risiko for, at de ikke får fodfæste på arbejdsmarkedet og bliver en… Læs mere Eva og John Gulløv: Opvækst i provinsen. Om dem, der bliver, og dem, der rejser

Anmeldelser · Politik og samfund

Sverri Hammer og James Høpner: Meningsskabelse, organisering og ledelse

Glimrende introduktion til de skiftende betydningers mester Som teoretiker fylder Karl Weick stadigt mere på lederuddannelser og i organisationstænkning, men i modsætning til f.eks. Erving Goffmanns Hverdaglivets rollespil er hans tekster svære at gå til. Weick arbejder med organisering og meningsskabelse som uendelige processer, og sådan behandler han også sine egne ideer. Entydige definitioner er… Læs mere Sverri Hammer og James Høpner: Meningsskabelse, organisering og ledelse

Anmeldelser · Politik og samfund

Eskild Hansen og Bjarne E. Jensen: Lokal ledelse – lokal vækst

Guide til kommunale topledere og andre med stedbundne vækstambitioner Der mangler ikke bøger om vækst og udvikling, men måske mangler der flere undersøgelser med det stedbundne udgangspunkt, forfatterne har valgt her. For dem er vækst ikke bare et abstrakt begreb, det er noget, der sker på bestemte steder og for at forstå, hvordan det sker… Læs mere Eskild Hansen og Bjarne E. Jensen: Lokal ledelse – lokal vækst

Anmeldelser · Politik og samfund

Erving Goffman: Hverdagslivets rollespil

Sociologisk klassiker bør læses af vidt og bredt I 1959 udgav Erving Goffman den anden og endelige udgave af The Presentation of Self in Everyday Life, og lige siden har den inspireret sociologer og andre forskere til analyser af menneskeligt samvær og interaktion. Som Michael Hviid Jacobsen og Søren Kristiansen skriver i deres fine introduktion… Læs mere Erving Goffman: Hverdagslivets rollespil

Anmeldelser · Politik og samfund

Stephen Bungay: Handlingens kunst

Preussisk militær i virksomhedens tjeneste Strategisk ledelse er som nævnt en disciplin i stadig vækst hos ledere i virksomheder og offentlige institutioner. Det er helt almindeligt i strategibøger at påpege, at rødderne til strategisk tænkning kommer fra krigskunsten, men i de fleste tilfælde har det ikke den store konkrete betydning. Efter et par rituelle henvisninger… Læs mere Stephen Bungay: Handlingens kunst

Anmeldelser · Politik og samfund

Kurt Klaudi Klausen: Strategisk ledelse

Strategi udfolder sig ikke ét sted Spørgsmålet om, hvad ledelse er, og hvor tyngden skal være i det store antal opgaver, som alle kan blive enige om skal løses, kaster stadig nye retninger, nye kurser og nye bøger af sig. Gennem de sidste mange år har interessen for strategisk ledelse været stigende, og det er… Læs mere Kurt Klaudi Klausen: Strategisk ledelse