Anmeldelser · Politik og samfund

Anne-Mette Hjalager m.fl.: Sommerhuse og verdensmål. Benyttelse, beskyttelse og planlægning

Håndbog for planlæggere

Selvom der findes næsten 200.000 sommerhuse i Danmark, og selvom sommerhusene for længst er blevet en central del af både dansk fritidsliv og dansk turisme, så er der ikke forsket ret meget i sommerhusene selv. Det er lidt overraskende i betragtning af den levende interesse for det bebyggede miljø og for kulturmiljøer over de seneste årtier.

Anne-Mette Hjalager: Sommerhuse og verdensmål - forside

Det prøver udgivelsen at rette op på, og samtidig fortolkes resultaterne i et verdensmålsperspektiv. Det sker gennem statistiske analyser af alle danske sommerhuse baseret på BBR og andre tilgængelige kilder, og denne overordnede analyse suppleres med kvalitative data fra seks case-kommuner fra både Jylland og øerne. De seks kommuner har alle et større antal sommerhuse, og selvom der er sommerhuse i mange kommuner, giver det god mening at fokusere på nogle af dem, hvor de udgør et betydeligt antal.

Efter en gennemgang af relevant lovgivning kaster forfatterne sig over verdensmålene. De præsenteres i deres rene form, og som de kommer til udtryk gennem EU-implementering og udmøntningen i dansk kontekst. Mange af målene kan tænkes ind i sommerhusene, men de er fortsat vanskelige at konkretisere, så bogen nøjes med at opstille pejlemærker. Det er ikke kun abstraktionsgraden, der gør det svært at bringe verdensmålene i spil i de enkelte analyser. Udfordringen er også de dilemmaer, der er en integreret del af målene, for hvor nye sommerhuse og mere udlejning er positivt i forhold til udvikling af landdistrikterne, så er det mere tvivlsomt i forhold til ikke at tage nye arealer i brug.

Til gengæld var afsnittene om planlægning og især lokalplanlægning interessante. Det konkluderes, at kommunerne faktisk har betydelige muligheder for at styre udviklingen gennem bedre lokalplaner, og forfatterne understreger samtidig, at der i stigende grad kommer et pres nedefra for mere og bedre planlægning. Det skyldes, at mange områder nu er udviklede, og at udvikling for én grundejer (f.eks. med højere byggeri eller større sommerhuse) let kan opfattes som ødelæggelse af andre grundejeres værdier.

Jeg var mest optaget af de helt praksisnære kapitler, hvor sommerhusene analyseres ud fra forskellige perspektiver. F.eks. er det både nyttigt og interessant at læse om udfordringerne fra klimaforandringer, der både manifesterer sig som vandstandsstigninger, regnskyl, stigende grundvandsspejl og erosion af kysten. Det var også fint at få et overblik over bygningernes fysiske kvalitet, hvor de selvfølgelig er præget af den periode, hvor de er bygget. Det er både godt og skidt, at sommerhusene fra boom-perioden i 1960’erne og 1970’erne nu nærmer sig sidste udløbsdata. Og så var afsnittet om spildevand oplysende. Det vil næppe interessere mange, men hvis man er sommerhusejer eller arbejder med udvikling af sommerhusene og udlejning af sommerhuse for at styrke turismen, så er det et vigtigt emne.

Sommerhuse og verdensmål er en forskningsrapport, som næppe får et stort publikum. Det er en udgivelse, der retter sig mod kommunale planlæggere og andre med interesse i det bebyggede miljø langs kysterne. Når den præmis tages i betragtning, så har forfatterne ramt et fornuftigt detaljeringsniveau, og de ganske komplekse sammenhænge præsenteres i et let tilgængeligt sprog.

Advertisement

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s