Anmeldelser · Historie

Ulla Nygaard: Nakskov Krøniken 1970-2006

Fra kommunalreform til strukturreform I forbindelse med strukturreformen, der trådte i kraft 1. januar 2007, benyttede mange kommuner og amter lejligheden til at gøre status. Sådan var det også i Nakskov, hvor kommunen bad Ulla Nygaard om at fortælle købstadens historie fra den forrige kommunalreform i 1970 og frem til etableringen af Lolland Kommune. Resultatet… Læs mere Ulla Nygaard: Nakskov Krøniken 1970-2006

Anmeldelser · Historie

Butz Peters: Tödlicher Irrtum. Die Geschichte der RAF

Den tyske retsstat under angreb Det er svært at forstå tysk historie efter anden verdenskrig uden at forholde sig til Rote Armee Fraktions terrorhandlinger. Ikke så meget fordi de formåede at forandre det tyske samfund direkte – en række forhold i den tyske straffe- og retsplejelov er ganske vist et resultat af inddæmningen af deres… Læs mere Butz Peters: Tödlicher Irrtum. Die Geschichte der RAF

Anmeldelser · Historie

Erich Hackl: Drei Tränenlose Geschichten

Tre skæbner fra det nazistiske Østrig Tyskland er – efter et langt tilløb – blevet er forbillede for omgangen med den problematiske del af fortiden. Fra 1960’erne og frem er der kommet et væld af historiske afhandlinger, monumenter og skønlitteratur, der beskæftiger sig med den nazistiske periode. I Østrig er forholdene anderledes. Efter krigen formåede… Læs mere Erich Hackl: Drei Tränenlose Geschichten

Anmeldelser · Historie · Kunst og kultur

Kornerups rådhus i Vordingborg

Festskrift for renoveret bygning Realdania Byg er i fuld gang med at sikre centrale dele af den danske arkitekturhistorie. Det sker typisk gennem opkøb, renovering og overdragelse eller udlejning til ny permanent brug, for målet er ikke bare at sikre bygningerne, men også at gøre dem til levende steder. Sådan er det også gået med… Læs mere Kornerups rådhus i Vordingborg

Anmeldelser · Historie

Felipe Fernández-Armesto: Sandhed. En historisk guide for den rådvilde

Fortælling om sandhedsbegrebets historie kan ikke levere varen Uanset hvad man i øvrigt måtte tænke om Fernández-Armesto, der er professor i historie på universitetet i Oxford, så er han i hvert fald ikke bange for at tackle de helt store spørgsmål. I Årtusindet prøvede han at skrive en syntese af hele verdens historie over de… Læs mere Felipe Fernández-Armesto: Sandhed. En historisk guide for den rådvilde

Anmeldelser · Historie

Ulrik Langen: Revolutionens skygger

De første politiske flygtninge På mange måder lever vi stadig i den franske revolutions skygger. På ganske få år blev en hel stribe politiske teorier og ideologiske positioner afprøvet i praksis, og det der engang var Europas mest ekstravagante monarki blev aldrig det samme igen. Den revolutionære bølge skyllede den gamle orden væk, og den… Læs mere Ulrik Langen: Revolutionens skygger

Anmeldelser · Historie

Livet på og omkring Nakskov Fjord

Lokalhistoriske analyser og anekdoter Nakskov Fjord er et af Danmarks mest fantastiske naturområder. Den store, lavbundede fjord med de mange øer giver perfekte betingelser for et stort fugleliv, og selvom øerne i dag er ubeboede, så er fjorden stadig en vigtig del af egnens liv. Sejlads, roning og skånsomt erhvervsfiskeri bringer mange i kontakt med… Læs mere Livet på og omkring Nakskov Fjord

Anmeldelser · Historie

Præmierede huse i Nakskov 1984-2001

Spøjs udgivelse om vigtigt lokalhistorisk emne Det kan diskuteres, om kulturarven i sin egen ret og for sin egen skyld har mistet indflydelse de seneste par årtier, men der kan ikke være tvivl om, at den i stigende grad instrumentaliseres og gøres til et vigtigt brændstof for oplevelsesøkonomiens motor. Det ses f.eks. i Realdanias fokus… Læs mere Præmierede huse i Nakskov 1984-2001