Anmeldelser · Politik og samfund

Alexander von Oettingen og Karsten Mellon (red): Pissedårlig ledelse

Uforløst forsøg på at lære af fejl Ledelseslitteraturen er fyldt med helteportrætter og forsøg på at lære af de bedste. Det giver sådan set god mening, intuitivt giver det i hvert fald bedre mening end at lære af de dårligste, men i praksis er det ganske vanskeligt. For det første er det ikke nemt at… Læs mere Alexander von Oettingen og Karsten Mellon (red): Pissedårlig ledelse

Anmeldelser · Politik og samfund

Lee Bolman og Terrence Deal: Reframing Organizations

Flere perspektiver på organisationer og ledelse Det kræver ikke mange timer i selskab med en grundbog i ledelse, før man må konstatere, at feltet er komplekst. Teorierne har udviklet sig over flere generationer af forskere, og som Leon Lerborg konstaterede i sin bog om styringsparadigmer, så er nogle af tilgangene gensidigt udelukkende. Alligevel fortsætter de… Læs mere Lee Bolman og Terrence Deal: Reframing Organizations

Anmeldelser · Politik og samfund

Sverri Hammer og James Høpner: Meningsskabelse, organisering og ledelse

Glimrende introduktion til de skiftende betydningers mester Som teoretiker fylder Karl Weick stadigt mere på lederuddannelser og i organisationstænkning, men i modsætning til f.eks. Erving Goffmanns Hverdaglivets rollespil er hans tekster svære at gå til. Weick arbejder med organisering og meningsskabelse som uendelige processer, og sådan behandler han også sine egne ideer. Entydige definitioner er… Læs mere Sverri Hammer og James Høpner: Meningsskabelse, organisering og ledelse

Anmeldelser · Politik og samfund

Eskild Hansen og Bjarne E. Jensen: Lokal ledelse – lokal vækst

Guide til kommunale topledere og andre med stedbundne vækstambitioner Der mangler ikke bøger om vækst og udvikling, men måske mangler der flere undersøgelser med det stedbundne udgangspunkt, forfatterne har valgt her. For dem er vækst ikke bare et abstrakt begreb, det er noget, der sker på bestemte steder og for at forstå, hvordan det sker… Læs mere Eskild Hansen og Bjarne E. Jensen: Lokal ledelse – lokal vækst

Anmeldelser · Politik og samfund

Stephen Bungay: Handlingens kunst

Preussisk militær i virksomhedens tjeneste Strategisk ledelse er som nævnt en disciplin i stadig vækst hos ledere i virksomheder og offentlige institutioner. Det er helt almindeligt i strategibøger at påpege, at rødderne til strategisk tænkning kommer fra krigskunsten, men i de fleste tilfælde har det ikke den store konkrete betydning. Efter et par rituelle henvisninger… Læs mere Stephen Bungay: Handlingens kunst

Anmeldelser · Politik og samfund

Kurt Klaudi Klausen: Strategisk ledelse

Strategi udfolder sig ikke ét sted Spørgsmålet om, hvad ledelse er, og hvor tyngden skal være i det store antal opgaver, som alle kan blive enige om skal løses, kaster stadig nye retninger, nye kurser og nye bøger af sig. Gennem de sidste mange år har interessen for strategisk ledelse været stigende, og det er… Læs mere Kurt Klaudi Klausen: Strategisk ledelse

Anmeldelser · Politik og samfund

David Coghlan: Doing Action Research in Your Own Organization

Praktisk vejledning til masterstuderende Jeg er i gang med at tage en master i public governance, og her er det helt almindeligt, at man bruger sin egen organisation som case, når der skal skrives opgaver. Det har nogle metodiske og etiske udfordringer, fordi man selv er en del af den virkelighed, man undersøger ”objektivt” og… Læs mere David Coghlan: Doing Action Research in Your Own Organization

Anmeldelser · Politik og samfund

Leon Lerborg: Styringsparadigmer i den offentlige sektor

Grundig analyse af offentlig styringsteori Mange har en mening om, hvordan den offentlige sektor skal styres og udvikles. Alt andet ville da også være mærkeligt, dens størrelse og dens status som fælleseje taget i betragtning. Sektoren er en uhyre sammensat størrelse med forskellige opgaver og forskellige organisering, og derfor er det naturligt, at der findes… Læs mere Leon Lerborg: Styringsparadigmer i den offentlige sektor

Anmeldelser · Politik og samfund

Christopher Pollitt og Geert Bouckaert: Public Management Reform

Imponerende oversigtsværk om offentlige reformer Det er nok ikke gået manges næse forbi, at der sker store forandringer I den offentlige sektor, og diskussionerne for (og for tiden mest) imod New Public Management er nærmest blevet hvermandseje. Træder man et skridt tilbage, giver det i første omgang flere spørgsmål end svar. Er udviklingen i Danmark… Læs mere Christopher Pollitt og Geert Bouckaert: Public Management Reform