Anmeldelser · Politik og samfund

Eskild Hansen og Bjarne E. Jensen: Lokal ledelse – lokal vækst

Guide til kommunale topledere og andre med stedbundne vækstambitioner

Der mangler ikke bøger om vækst og udvikling, men måske mangler der flere undersøgelser med det stedbundne udgangspunkt, forfatterne har valgt her. For dem er vækst ikke bare et abstrakt begreb, det er noget, der sker på bestemte steder og for at forstå, hvordan det sker og hvorfor det sker mere nogen steder end andre, er det nødvendigt at se nærmere på, hvordan den skabes lokalt.

Eskild Hansen og Bjarne E. Jensen: Lokal ledelse - lokal vækst - forside

Forfatterne har arbejdet med regional udvikling i mange år – Eskild Hansen bl.a. med fokus på turisme og Bjarne E. Jensen som direktør for RegLab – så de gør sig ingen illusioner om, at mulighederne er lige fordelt. Tværtimod betyder digitalisering og globalisering, at færre og færre arbejdspladser automatisk er bundet til et lokalområde, og den udvikling kommer primært de større byer til gavn. Netop derfor er det så vigtigt, at der overalt i landet arbejdes målrettet på at skabe de bedste muligheder for lokal vækst og udvikling – det er simpelthen en forudsætning for at lokalområderne kan overleve og for at landet som helhed kan udvikle sig og blive rigere.

Bogen bygger egen erfaring og en stribe interviews med vigtige aktører rundt omkring i landet. Særligt er der fokus på nuværende og tidligere kommunaldirektører og andre topchefer, og det rimer godt på et andet af bogens mantraer, nemlig at lokal vækstledelse primært handler om samarbejde mellem offentlige og private aktører, og at det i særlig grad er borgmesterens og kommunaldirektørens ansvar, at det sker.

I de første fire kapitler beskrives forskellige discipliner inden for lokal vækst. Det første eksempel er den store forvandling, hvor lokale politikere, vidensinstitutioner og erhvervsliv går sammen om en langsigtet udviklingsstrategi. Det kan være tydeligt defineret, som f.eks. Aalborgs satsning gennem årtier på at udvikle universitet og aktivere havnen for at blive en vidensby, men den kan også opstå mere ad hoc som tilfældet har været i Vejle. Det lyder enkelt men er faktisk svært, som et interessant interview med Svendborgs kommunaldirektør viser.

Det næste eksempel handler om at tiltrække store udenlandske investeringer. Her er det vigtigt at være klar, når chancen byder sig, men det er også vigtigt at komme væk fra skrivebordet og ud til virksomhederne i deres virkelighed. Det skaber langt større mulighed for at lykkes, selvom de rigtige strukturelle forudsætninger og en portion held også er nødvendigt. Kampen for lokale arbejdspladser er i øvrigt ikke altid en offensiv. Det handler også om at forsvare, det man har, ved at skabe bedre rammevilkår for lokale virksomheder sådan som særligt Bornholms strategiske indsats for at bevare øens slagteri viste.

Endelig er der den form for lokal ledelse, der ikke i udgangspunktet har klare mål og indsatser. Her er det primære formål at skabe et lokalt ejerskab til udviklingen og at skabe relationer på kryds og tværs mellem erhvervsliv og politikere og mellem erhvervslederne indbyrdes. Tanken er, at nye ideer og vækstmuligheder opstår, når driftige folk mødes og inspirerer hinanden – uden at det er til at sige på forhånd, hvordan det rent faktisk kommer til at udmønte sig.

Herefter følger to kapitler i logisk forlængelse af det forrige. Et kapitel handler om branding, som forfatterne mener er helt afgørende for at kunne lykkes i den skærpede konkurrence. Men det er en brandingindsats, der mere skal handle om substans end om smarte slogans. En nærlæsning viser da også, at det første og vigtigste er ”intern branding” dvs. arbejdet med at gøre egnens egne borgere og virksomheder klar over, hvad den kan og hvad den står for. Først derefter giver det mening at arbejde mere systematisk med branding udadtil.

Det andet kapitel handler om processerne i god lokal vækstledelse, og her er det ikke mindst borgmesteren, der spiller en helt central rolle. Som det anes, fungerer kapitlet også som en opsamling på resten af bogen, hvorefter forfatterne vover pelsen og giver et bud på vækstledelse i fremtiden. Her er udgangspunktet dystert, for op mod 800.000 arbejdspladser kan automatiseres – dette dokumenteres ikke nærmere, og det diskuteres ikke, om det også vil komme til at ske, men tages uden videre som en grundpræmis – så der skal skabes nye udviklingsmuligheder. Mulighederne er ikke mindst i et tættere samarbejde mellem offentlige og privat, hvor private virksomheder også får del i implementeringen af kommunale strategier, og i et rummeligt arbejdsmarked, der kan være med til at skaffe den nødvendige arbejdskraft til virksomhederne.

Det sidste kapitel er klart bogens svageste, men indirekte peger det også på, hvorfor alle med interesse i regional udvikling med fordel kan læse den. Det bliver nemlig tydeligt, at forfatterne her slipper deres solide rødder i virkeligheden, og det gør fremstillingen langt mindre håndgribelig og også mindre inspirerende at læse. Når det er sagt, så er Lokal ledelse – lokal vækst en velskrevet og hurtigt læst bog, der sætter ord på de indsatser og ambitioner, der driver udviklingen i mange kommuner rundt omkring i Danmark.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s