Anmeldelser · Politik og samfund

Laila Launsø, Olaf Rieper og Leif Olsen: Forskning om og med mennesker

Fin metodebog til samfundsforskere

Mit masterstudie har vist sig at være en glimrende mulighed for at genbesøge videnskabsteori og forskningsmetoder, og fordi udgangspunktet mere entydigt er samfundsvidenskab, er betoningen en lidt anden. På den anden side bliver det også tydeligt, at forskellene mellem humaniora og samfundsvidenskab ikke skal overdrives. Ligesom statistik har sneget sig ind som et nyttigt værktøj i mange humanistiske discipliner, så er hermeneutiske fortolkninger også blevet et helt almindeligt redskab i samfundsvidenskaberne.

Laila Launsø mfl: Forskning om og med mennesker - forside

Forfatterne er rundet af den praktiske samfundsforskning, som den bl.a. blev udøvet på det hedengangne AKF, og det bærer eksempler og tilgang præg af. Fokus er på tilrettelæggelse af forskning, hvor der er andre formål end at udvikle teori og andre målgrupper end det videnskabelige miljø. Samtidig lægges der særlig vægt på de kvalitative undersøgelsesmetoder. Brugere af hardcore statistisk analyse henvises til speciallitteraturen.

Bogen er opbygget i tre dele. Efter en kortfattet indledning gås der i dybden med de fire forskellige forskningstyper, som forfatterne overordnet mener at kunne identificere: Den beskrivende, den forklarende, den forstående og den handlingsorienterede. Formålet er at afdække typernes forskellige muligheder, så den studerende kan være bevidst om sine valg. Opdelingen får yderligere teoretisk dybde i en kort gennemgang af paradigmebegrebet og dets anvendelighed i samfundsvidenskab.

I anden del gennemgås forskningsprocessen fra emnevalg og problemformulering over forskningsdesign, dataindsamling og analyse. Det hele formidles i et lettilgængeligt sprog, og pointerne illustreres med udførlige eksempler. Flere bruges forskellige steder i bogen, og det er der formidlingsmæssige fordele ved, selvom de virker lidt slidte til sidst. På så kort plads er det ikke muligt at gå i dybden med alle metoder og analysetilgange, men jeg havde stor gavn af overvejelserne om spørgeskemaer og ikke mindst forskningsinterview, der er en fast bestanddel af mange masterafhandlinger.

I sidste del drøftes forskningsformidling, der ofte er helt udeladt af metodebøger. Her er erfaringerne fra sektorforskningsinstitutionerne og deres tætte samspil med aftagerne af analyser og projekter tydelig. Når der er en opdragsgiver og en klar målgruppe, er forskerne forpligtet til også at indtænke formidling i tilrettelæggelsen af undersøgelsen. I sidste kapitel drøftes tværfaglighed, og forfatterne prøver på at nuancere diskussionen om et begreb, der efterhånden er blevet et entydigt plusord. Det er ikke uinteressant, men virker også lidt løsrevet fra resten.

Forskning om og med mennesker passede fint til min situation. Det er lettilgængelig bog om samfundsvidenskab, der lægger særlig vægt på de dele af disciplinerne, jeg havde behov for at blive opdateret på.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s